Văn hóa

Nguyên tắc hoạt động

Chúng tôi nhấn mạnh vào làm một cách cẩn thận từng chi tiết luôn, cố gắng để phù hợp với yêu cầu của khách hàng với chất lượng tốt hơn, dịch vụ hoàn hảo và hiệu quả cao hơn. 

Hongxiang Thần

Làm cho tất cả-out nỗ lực cống hiến để làm việc chăm chỉ và tinh thần kiên trì kinh doanh mà dám làm cho tinh thần chiến đấu khó khăn, tinh thần đồng đội toàn cho sở hữu cổ phần công ty.

Chính sách chất lượng

định hướng khách hàng, chất lượng đầu tiên, sáng tạo enterprising, Theo đuổi tốt hơn.

Chiến lược Talent 

giữ những người có nghề nghiệp, tình yêu, cơ chế.

Phong cách làm việc

Nghiêm ngặt, Fine, có trách nhiệm.